tirsdag 28. april 2020

Orgelkonsertserien B-A-C-H

Orgelkonsertserien B-A-C-H - samtlige orgelverk av J.S. Bach begynte i februar 2020. Åpningskonserten (pasjonskonsert nr 1) fant sted i februar. På grunn av koronasituasjonen ble to av konsertene utsatt til 2021 (pasjonskonsert nr 2 og påskekonserten).
Neste konsert blir 1. pinsedag 31. mai kl 19.00. Programmet består av:


Toccata og fuge i F, orgelkoraler over "Komm, Heiliger Geist, Herre Gott" (Kom, Hellige Ånd, Herre Gud, nr 224 i Norsk Salmebok 2013), "O Herre Krist, dich zu uns wend" (Å Herre Krist, deg til oss vend, nr 546), "Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist" (Kom, Hellig Ånd med skapermakt, nr 512), og sonate nr 5 i C-Dur.
Vi følger reglementet fra FHI med hensyn til smittevern. Det er ikke påmelding til konserten, men en begrensning på 50 personer.