torsdag 2. juli 2020

Musikk for treenighetstiden (2) søndag 16. august kl 19.00 - obs! i Justvik kirke

Neste konsert i serien blir søndag 16. august kl 19.00. Denne gangen i Justvik kirke. Orgelet i Justvik kirke har en interessant historie. Det er bygd av det nederlandske orgelbyggerfirma Gebr Reil for Griegakademiet i Bergen. Det er et øvingsorgel med to manualer og pedal, beregnet for privat øving og undervisning. Det finnes flere eksemplarer som er mer eller mindre identiske. Det står noen i små kirker og sidekapell rundt forbi. Disse instrumentene er utviklet særlig med tanke på barokkmusikk. Orgelets utforming er inspirert av orgelet i kirken i Arnstadt, der den unge Johann Sebastian Bach var organist i sine ynge dager.
Programmet for denne konserten blir:
Preludium og fuge i d-moll (BWV 539), Fransk suite i h-moll, orgelkoraler over Allein Gott in der Höh' sei Ehr (BWV 663) og An Wasserflüssen Babylon, Preludium og fuge i C-Dur (nr 1 fra "De 8 små"), Triosonate i c-moll, orgelkoral over Schmücke dich, o liebe Seele, og til slutt, Fuge i c-moll (BWV 575).

mandag 22. juni 2020

Musikk for treenighetstiden (1) - søndag 28. juni

Den neste konserten i serien blir søndag 28. juni kl 19.00.


I J.S. Bachs musikk finnes mye symbolikk. Ikke minst i orgelkoralene der man kan finne motiver som illustrerer teksten. Et kjent eksempel er bruk av tonarten Ess-Dur og A-Dur med hhv tre b'er og tre kryss, som symboliserer treenigheten.
Vi har nylig feiret pinse. Så kommer treenighetstiden, som noen ganger betegnes som den festløse delen av kirkeåret. Litt misvisende kanskje, ettersom hver søndag er en feiring av Kristi oppstandelse.
Konsertprogrammet den 28. juni innledes med Toccata, adagio og fuge i C.
Deretter kommer tre orgelkoraler for manualer, fra Clavierübung del III: Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit, Christe, aller Welt trost, og Kyrie, Gott Heiliger Geist  - disse tre spilles sammenhengende, og representerer Den hellige treenighet.
Etterpå har jeg valgt ut tre koraler over samme melodi, Allein Gott in der Höh sei Ehr (Alene Gud i himmerik). Den første tre stemmer, cantus firmus (koralmelodien) i diskant, den andre er en tostemmig biciniumsatas. Den tredje er en såkalt Arnstadt-koral, en ornamentert versjon av en orgelsats beregnet på å ledsage salmesangen.
Deretter spiller jeg Sonate i Ess-Dur. Her kan man kanskje si at treenigheten er også godt representert - verket har tre satser, det er tre stemmer, og tonarten har tre b-er!
Så kommer en kort orgelkoral fra Orgelbüchlein over Herr Jesu Christ, dich zu uns wend (O Herre Krist, deg til oss vend) og to orgelkoraler over samme melodi, O Herre Gott, dein göttlichs Wort, men første med cantus firmus i pedal, og den andre med cantus firmus i sopran. Den siste er hentet fra Neumeistersamlingen.
Siste verk i programmet er en fuge over Marias lovsang (Magnificat, Meine Seele erhebt den Herren).tirsdag 28. april 2020

Orgelkonsertserien B-A-C-H

Orgelkonsertserien B-A-C-H - samtlige orgelverk av J.S. Bach begynte i februar 2020. Dette er tredje gang jeg spiller samtlige orgelverk av Bach i en serie. Første gang var i 2007-8 og varte i ett år. Den var kirkeårsbasert, akkurat som den andre serien i 2013, bortsett fra at serien ble komprimert. Det ble nesten maraton - litt intens for både publikum og utøveren! Denne gangen begynte serien midt i kirkeåret - altså i fastetiden. Åpningskonserten (pasjonskonsert nr 1) fant sted i februar. Serien varer denne gangen frem til desember 2021.
Det er relevant å nevne at Marcel Dupré holdt sin første serie med samtlige (så å si) orgelverk av J.S. Bach i 1920, altså for 100 år siden. Han fremførte alt utenat, så vidt vi vet den første som gjorde. Mange har gjort det samme senere.
Planen min var å spre konsertene utover året.
På grunn av koronasituasjonen ble to av konsertene utsatt til 2021 (pasjonskonsert nr 2 og påskekonserten).
Det var en glede å komme i gang igjen på pinsedag. Jeg spilte et program med pinsekoralene samt Triosonate nr C og Toccata og fuge i F. Konserten fant sted på selveste pinsedagen.