mandag 22. juni 2020

Musikk for treenighetstiden (1) - søndag 28. juni

Den neste konserten i serien blir søndag 28. juni kl 19.00.


I J.S. Bachs musikk finnes mye symbolikk. Ikke minst i orgelkoralene der man kan finne motiver som illustrerer teksten. Et kjent eksempel er bruk av tonarten Ess-Dur og A-Dur med hhv tre b'er og tre kryss, som symboliserer treenigheten.
Vi har nylig feiret pinse. Så kommer treenighetstiden, som noen ganger betegnes som den festløse delen av kirkeåret. Litt misvisende kanskje, ettersom hver søndag er en feiring av Kristi oppstandelse.
Konsertprogrammet den 28. juni innledes med Toccata, adagio og fuge i C.
Deretter kommer tre orgelkoraler for manualer, fra Clavierübung del III: Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit, Christe, aller Welt trost, og Kyrie, Gott Heiliger Geist  - disse tre spilles sammenhengende, og representerer Den hellige treenighet.
Etterpå har jeg valgt ut tre koraler over samme melodi, Allein Gott in der Höh sei Ehr (Alene Gud i himmerik). Den første tre stemmer, cantus firmus (koralmelodien) i diskant, den andre er en tostemmig biciniumsatas. Den tredje er en såkalt Arnstadt-koral, en ornamentert versjon av en orgelsats beregnet på å ledsage salmesangen.
Deretter spiller jeg Sonate i Ess-Dur. Her kan man kanskje si at treenigheten er også godt representert - verket har tre satser, det er tre stemmer, og tonarten har tre b-er!
Så kommer en kort orgelkoral fra Orgelbüchlein over Herr Jesu Christ, dich zu uns wend (O Herre Krist, deg til oss vend) og to orgelkoraler over samme melodi, O Herre Gott, dein göttlichs Wort, men første med cantus firmus i pedal, og den andre med cantus firmus i sopran. Den siste er hentet fra Neumeistersamlingen.
Siste verk i programmet er en fuge over Marias lovsang (Magnificat, Meine Seele erhebt den Herren).Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar